હૉકિન્સ વિલિયમ (કૅપ્ટન)

February, 2009

હૉકિન્સ, વિલિયમ (કૅપ્ટન) : બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ સૂરતમાં વેપારની કોઠી શરૂ કરવાની પરવાનગી લેવા મોકલેલ દૂત. ઇંગ્લૅન્ડના રાજા જેમ્સ 1લાનો પત્ર અને 25,000 સોનામહોરો સાથે હૉકિન્સ 1608ના ઑગસ્ટ મહિનામાં સૂરત આવ્યો. સૂરતમાંથી તે મુઘલ દરબારમાં આગ્રા ગયો. જેસુઇટ ફાધર્સનો વિરોધ હોવા છતાં, જહાંગીરે હૉકિન્સનું સ્વાગત કર્યું. હૉકિન્સ તુર્કી અને ફારસી ભાષાઓ બોલી શકતો હતો અને મુઘલ શહેનશાહની કૃપા મેળવવાની આવડત ધરાવતો હતો. છતાં તેના કાર્યમાં તે સફળ થયો નહિ અને 1611માં તે ઇંગ્લૅન્ડ પાછો ગયો.

જયકુમાર ર. શુક્લ