સમૂહમાધ્યમો (સામાન્ય)

ઇ-મેઇલ

ઇ-મેઈલ : જુઓ સંદેશાવ્યવહાર.

વધુ વાંચો >

ટેલિફોન

ટેલિફોન : જુઓ દૂરવાણી

વધુ વાંચો >

સાચી ઍન્ડ સાચી

સાચી ઍન્ડ સાચી : બ્રિટનના 2 વિખ્યાત વિજ્ઞાપનકારોની કંપની. તેમાં ચાર્લ્સ સાચી (જ. 1943, ઇરાક) તથા મૉઇરસ સાચી(જ. 1946, ઇરાક)નો સમાવેશ થાય છે. પોતાના પિતાની સાથે તે 1947માં સ્થળાંતર કરીને ઇંગ્લૅન્ડ આવ્યા અને 1970માં પોતાની વિજ્ઞાપન-સંસ્થાની સ્થાપના કરી. તેમને બહુ ઝડપથી વિજ્ઞાપનક્ષેત્રે પ્રસિદ્ધિ મળી. તેમની અનેક લોકભોગ્ય અને આકર્ષક જાહેરખબરમાંથી…

વધુ વાંચો >