ઑસ્ટિન હર્બટ ઑસ્ટિન બૅરન

January, 2004

ઑસ્ટિન, હર્બટ ઑસ્ટિન બૅરન (જ. 8 નવેમ્બર 1866, બકિંગહૅમ-શાયર, ઇંગ્લૅન્ડ; અ. 23 મે 1941, બર્મિંગહામ, ઇંગ્લેન્ડ) : મોટરકારના નામી નિર્માતા. તેમણે બ્રૅમ્પટન કૉલેજ ખાતે અભ્યાસ કર્યો. 1884માં તેઓ ઑસ્ટ્રેલિયા ગયા અને ઇજનેરી કારખાનામાં કામ કર્યું. 1893માં તેઓ ઇંગ્લૅન્ડ પાછા ફર્યા; 1895માં વુલ્ઝલી કંપનીના સહયોગમાં સૌપ્રથમ 3 પૈડાંવાળી મોટરકારનું નિર્માણ કર્યું. 1905માં તેમણે બર્મિંગહામમાં પોતાનું કારખાનું નાખ્યું, તેના સંખ્યાબંધ ઉત્પાદનોમાં લોકપ્રિય બનેલી ‘બૅબી’ ઑસ્ટિન 7 (1921)નો પણ સમાવેશ થતો હતો. 1918થી ’24 દરમિયાન તેઓ રૂઢિચુસ્ત પક્ષના પાર્લમેન્ટના સભ્ય રહ્યા હતા.

મહેશ ચોકસી