માર્ટિસન, હૅરી (ઍડમન્ડ) (જ. 1904, જાસૉગ, સ્વીડન; અ. 1978) : સ્વીડિશ કવિ અને નવલકથાકાર. એક નાના પરગણામાં અનાથ બાળક તરીકે તેઓ ભારે હાડમારી અને સંતાપ વચ્ચે ઊછર્યા. 1919માં તે દરિયાઈ જહાજોમાં ઇંધન પૂરનારા તરીકે કામે જોડાયા અને વિશ્વભરની સફર ખેડી; તે પછી કવિ તરીકે તેમનું નામ ખ્યાતિ પામ્યું.

હૅરી માર્ટિસન

તેમની આત્મકથાત્મક નવલોમાં ‘ફ્લાવરિંગ નેટલ’ (1935) તથા ‘ધ વે આઉટ’ (1936) મુખ્ય છે. અવકાશ અંગેનું તેમનું મહાકાવ્ય તે ‘એનિયરા’ (1956). કાર્લ-બર્ગર  બ્લૉન્ડલે તેમના કથાનકને ઑપેરા રૂપે સંગીતબદ્ધ કર્યું હતું. 1949માં તઓ સ્વીડિશ એકૅડેમીમાં ચૂંટાયા હતા. સાહિત્ય માટેના 1974ના નોબેલ પુરસ્કાર માટે તેઓ સહવિજેતા બન્યા હતા.

મહેશ ચોકસી