બિરો, લૅડિસ્લૉ જોસ (જ. 1899, હંગેરી; અ. 1985) : હંગેરીના સંશોધક. તે એક સામયિકમાં કામગીરી બજાવતા હતા ત્યારે ઝડપથી સુકાય તેવી શાહીની જરૂરત તેમના મનમાં ઠસી ગઈ. 1940માં તે આર્જેન્ટીના ગયા અને ત્યાં બૉલપૉઇન્ટ વિકસાવવાનો પોતાનો ખ્યાલ પ્રસ્તુત કર્યો. આ ખ્યાલ છેવટે એક ખૂબ ઝળહળતી અને ક્રાંતિકારી સફળતામાં પરિણમ્યો. એક વિલક્ષણ પ્રકારનું તાળું, ગરમી-પ્રતિરોધક ટાઇલ્સ અને લોહીનું દબાણ (બ્લડપ્રેશર) માપવાનું સાધન એ એમની અન્ય મહત્વની શોધો છે.

મહેશ ચોકસી