કુંભ : કળશ, સ્તંભશીર્ષ (capitals) અને છાપરાની ટોચ (finial) પરનો અલંકૃત ઘડો. ક્યારેક આ કુંભ પર શિવનું ત્રિશૂળ પણ હોય છે. દા.ત., લિંગરાજ મંદિર, ભુવનેશ્વર, ઓરિસા. ભારતીય સ્થાપત્યની આ વિશિષ્ટતા જણાય છે.

મન્વિતા બારાડી