જ્યોતેન પ્ર. વ્યાસ

કાર્બોનિફેરસ યુગ

કાર્બોનિફેરસ યુગ : ભૂસ્તરીય અતીતનો ઇતિહાસ દર્શાવતો એક મહત્વનો યુગ. બ્રિટનમાં ડેવોનિયન અને પરમિયન યુગો દરમિયાન કોલસાના (કાર્બનયુક્ત) ખડકો બન્યા; તેને અનુસરીને અંગ્રેજ ભૂસ્તરશાસ્ત્રી વિલિયમ કોનિબિયર અને વિલિયમ ફિલિપ્સે (1822) આ બે યુગો વચ્ચેના કાળને કાર્બોનિફેરસ યુગ નામ આપ્યું. આ બે યુગ દરમિયાન મધ્ય ઇંગ્લૅન્ડના ઉત્તર વિસ્તારમાં કોલસાના કાર્બનયુક્ત ખડકો…

વધુ વાંચો >

કૉકેસસની હારમાળા

કૉકેસસની હારમાળા : રશિયાના નૈર્ઋત્ય ભાગમાં આવેલી હારમાળા. ભૌગોલિક સ્થાન : 42o 30′ ઉ. અ. અને 45o 00′ પૂ. રે.. આલ્પ્સ અને હિમાલય જેવા જળકૃત ખડકોના ગેડવાળા ટર્શિયરીયુગમાં બનેલા પર્વતો છે. કાળા તથા કાસ્પિયન સમુદ્રોના તામન અને અપ્શેરોન દ્વીપકલ્પ પ્રદેશોમાં તે આવેલી છે. તેની લંબાઈ 1210 મીટર છે. આ પહાડોમાં…

વધુ વાંચો >