એ. આર. પાઠક

દિવેલાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

દિવેલાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી : ભારતના અખાદ્ય તેલીબિયાંના પાકોમાં દિવેલાનું સ્થાન પ્રથમ છે. દિવેલનો ઉપયોગ દવાથી માંડીને વિવિધ ઉદ્યોગોમાં થાય છે. દિવેલા : વાવેતર અને ઉત્પાદન પ્રદેશ વાવેતરવિસ્તાર ઉત્પાદન મુખ્યત્વે વવાય છે. લાખ હેક્ટર ટકા લાખ ટન ટકા દુનિયા 22થી 25 – 15થી 18 – ભારત, બ્રાઝિલ, આર્જેન્ટિના, રશિયા, આફ્રિકા, ચીન…

વધુ વાંચો >