એમ. ડી. કોટક

ટિટિયસ-બોડે નિયમ

ટિટિયસ-બોડે નિયમ : સૂર્યથી ગ્રહનું અંતર અંદાજવા માટેનો પ્રાચીન પરંપરાગત નિયમ. 1772માં યોહાન બોડે નામના જર્મન ખગોળશાસ્ત્રીએ પ્રસ્તુત નિયમ સૌપ્રથમ પ્રકાશિત કર્યો અને ત્યારથી તે બોડે નિયમ તરીકે જાણીતો થયો. યુરેનસ, નેપ્ચૂન અને પ્લૂટોની શોધ પહેલાં 1766માં ટિટિયસ નામના જર્મન ગણિતશાસ્ત્રીએ આ નિયમ યોજ્યો હતો અને તેનો ઉપયોગ પણ કર્યો…

વધુ વાંચો >