ઇંગળે કેશવબુવા

January, 2002

ઇંગળે કેશવબુવા (જ. 7 એપ્રિલ 1909, ફલટણ) : ઉત્તર હિંદુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતના જાણીતા ગાયક. તેઓ ઇચલકરંજી સંસ્થાનના દરબારી ગાયક હતા. તેમણે 1926થી 1931 સુધી સંગીતની કઠિન સાધના કરી હતી. સંગીત વિષય ઉપર અનેક લેખ પણ લખ્યા છે. પ્રથમ લેખ 1933માં ‘ભારતીય સંગીત’ માસિકમાં છપાયેલો હતો. ઉપરાંત ‘સ્વ. બાલકૃષ્ણબુવા ઇચલકરંજીકરની જીવની’ તથા ‘ગોખલે ઘરાનાની ગાયકી’ નામે બે પુસ્તક પણ તેમણે પ્રકાશિત કર્યાં છે. તેમની ગાયકી ઉપર બાલકૃષ્ણબુવા ઇચલકરંજીકરના ઘરાનાની ગાયકીની પૂરેપૂરી છાપ છે. અવાજની મધુરતા, તાલ તથા સ્વરો ઉપર પ્રભુત્વ, આ ત્રણ બાબતને કારણે તેમનું સંગીત અત્યંત આકર્ષક છે.

ગીતા મહેતા