આમિયેલ, હેન્રી ફ્રેડરિક

January, 2002

આમિયેલ, હેન્રી ફ્રેડરિક (જ. 1821  જિનીવા, અ. 1881 ) : ફ્રેન્ચભાષી તત્વચિંતક અને ડાયરીલેખક. તેમના મૃત્યુ બાદ જિનીવામાં 1883માં ઈ. શેરેરની પ્રસ્તાવના સાથે તેમની ડાયરી ‘જર્નલ ઇન ટાઇમ’ બે ગ્રંથમાં પ્રગટ થતાં તેમને ખ્યાતિ મળી. એ ડાયરીની આઠમી આવૃત્તિ 1901માં પ્રગટ થઈ હતી. સંવેદનશીલ આત્માની આ રસપ્રદ રીતે લખાયેલી ડાયરીની પ્રશસ્તિ તેના સંપાદક ફ્રેંચ લેખક પૉલ બૌરગેતે કરી છે. મૅથ્યૂ આનૉર્લ્ડ અને સેંટ્સબરી જેવા વિવેચકોએ તેને એક ઉત્તમ સાહિત્યકૃતિ ગણાવી છે. મિસિસ હમ્ફ્રી વૉર્ડે તેનું અંગ્રેજી ભાષાંતર કર્યું છે.

કૃષ્ણવદન જેટલી