અલાન્દ ટાપુઓ

January, 2001

અલાન્દ ટાપુઓ : અલાન્દ સમુદ્રમાં બોથ્નિયાના અખાતના પ્રવેશદ્વારે ફિનલૅન્ડની નૈર્ઋત્યે આવેલ ટાપુઓનો સમૂહ. તે સ્વિડનના દરિયાકિનારેથી 40 કિમી. દૂર આવેલા ફિનલૅન્ડનો ભાગ ગણાતા આશરે 6,100 ટાપુઓથી બનેલો. વિસ્તાર : 1527 ચોકિમી. વસ્તી : 29,789 (2019). પાટનગર : મેરીહાન. કાંસ્યયુગ અને લોહયુગમાં આ ટાપુઓ પર માનવ-વસવાટ હોવાના પુરાવા મળ્યા છે. અલાન્દ ટાપુઓ વૈવિધ્યસભર ઇતિહાસ ધરાવે છે. લીગ ઑવ્ નૅશન્સે તેને ફિનલૅન્ડનો ભાગ બનાવીને સ્વાયત્તતા આપી હતી.

Aland Islands

અલાન્દ ટાપુનું એક દૃષ્ય

સૌ. "Kumlinge, Åland Islands" | CC BY 3.0

હેમન્તકુમાર શાહ