સંગારેડ્ડી : આંધ્રપ્રદેશના મેડક જિલ્લાનું વડું વહીવટી મથક. તે સંગારેડ્ડીપેટ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ભૌગોલિક સ્થાન : તે 17° 38´ ઉ. અ. અને 78° 07´ પૂ. રે. પર જિલ્લાના દક્ષિણ ભાગમાં દખ્ખણના ઉચ્ચપ્રદેશ ખાતે મંજીરા નદીકાંઠે વસેલું છે.

આ નગરનું અર્થતંત્ર મુખ્યત્વે કૃષિપેદાશો પર આધારિત છે. અહીંના આજુબાજુના વિસ્તારમાં ડાંગર, શેરડી તેમજ તેલીબિયાંની ખેતી થાય છે. તે પિત્તળનાં વાસણો, ચાંદીની ચીજવસ્તુઓ, ઍલ્યુમિનિયમ ફૉઇલ્સ તથા રેશમી કાપડના મથક તરીકે જાણીતું બન્યું છે.

જિલ્લાને આશરે 45 જેટલાં વહીવટી મંડળોમાં વહેંચેલો છે. સંગારેડ્ડી તે પૈકીનું એક વહીવટી મંડળ છે. આ નગરમાં બે સરકારી કૉલેજો આવેલી છે. 2001 મુજબ સંગારેડ્ડીની વસ્તી આશરે 40,000 જેટલી છે.

નીતિન કોઠારી