નરેન્દ્ર. એલ. પટેલ

એક્સ-રે વિદ્યા

એક્સ-રે વિદ્યા : એક્સ-રે, અન્ય વિકિરણો (radiation) અને બિન-વિકિરણશીલ તરંગોની મદદથી નિદાન અને સારવાર કરવાની તબીબી શાખા. નિદાન માટે વિવિધ ચિત્રણો (images) મેળવાય છે, જ્યારે સારવારના ક્ષેત્રે વિકિરણચિકિત્સા (radiotherapy) અને અંત:ક્રિયાલક્ષી (interventional) અથવા સહાયક એક્સ-રે વિદ્યા વિકસ્યાં છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી (જુઓ : અલ્ટ્રા- સોનોગ્રાફી અને અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી, સગર્ભાવસ્થામાં) તથા…

વધુ વાંચો >

કૅન્સર

કૅન્સર અપરિપક્વ કોષોની આક્રમક સંખ્યાવૃદ્ધિ કે તેને કારણે થતી જીવલેણ ગાંઠ એટલે કૅન્સર. લોહીના અપરિપક્વ કોષોની સંખ્યાવૃદ્ધિને કારણે થતા રુધિરકૅન્સર(leukaemia)માં ગાંઠ જોવા મળતી નથી. કોષોની સંખ્યાવૃદ્ધિને કારણે થતી ગાંઠને અર્બુદ (tumour) અથવા નવવિકસન (neoplasia) કહે છે. તે સૌમ્ય (benign) અને જીવલેણ કે મારક (malignant) એમ બે પ્રકારની હોય છે. સૌમ્ય…

વધુ વાંચો >