ગિલ, ચરણસિંઘ (જ. 1934, હૈદરાબાદ) : આંધ્રપ્રદેશના ચિત્રકાર. આંધ્રપ્રદેશની સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડના સ્ટાફ આર્ટિસ્ટ તરીકે હૈદરાબાદમાં રહી ચૂકેલા છે. 1969માં લલિત કલા અકાદમી તરફથી શિષ્યવૃત્તિ પ્રાપ્ત થયેલી. હૈદરાબાદમાં 1966 સુધીમાં ત્રણેક પ્રદર્શનો યોજાયાં હતાં. ઉપરાંત અ. ભા. પ્રદર્શનોમાં ભાગ લીધો હતો. તે અતિવાસ્તવવાદી (surrealistic) કલાના પુરસ્કર્તા રહ્યા છે. તેમની કલાકૃતિ સૌંદર્યલક્ષી મરોડ અને અવકાશમાં મુક્ત સંયોજનોનું બાહુલ્ય છે. તેમને એકૅડેમી ઑવ્ ફાઇન આર્ટ્સ(કૉલકાતા)નું પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયું છે. હૈદરાબાદનાં સંગ્રહાલયોમાં તેમની કૃતિઓને સ્થાન પ્રાપ્ત થયું છે.

કનુ નાયક