કિગાલી : મધ્ય આફ્રિકાના રાજ્ય રુઆન્ડાની રાજધાની. મધ્ય આફ્રિકામાં 1962માં ‘યુનાઇટેડ નૅશન્સ ટ્રસ્ટ ટેરિટરી ઑવ્ રુઆન્ડા-બુરુન્ડીમાંથી રુઆન્ડા છૂટું પડી નવું રાષ્ટ્ર બન્યું. લગભગ 1,000થી 1,500 મી.ની ઊંચાઈ ધરાવતા પહાડી વિસ્તારની વચમાં આશરે એકાદ હજાર મી.ની ઊંચાઈ ધરાવતું આ પાટનગર 1º.57′ દ.અ. અને 30º.04′ પૂ.રે. પર આવેલું છે. દેશના મધ્યભાગમાં આવેલું આ શહેર સડકમાર્ગે બુરુન્ડીની રાજધાની બુજુમ્બુરા સાથે જોડાયેલું છે. ઉપરાંત પૂર્વમાં રવામાગાના, પશ્ચિમમાં ગીટારુમા, દક્ષિણમાં ન્યાબિસિન્ડુ સાથે પણ જોડાયેલું છે. તે આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ મથક છે. વસ્તી 11,32,686 (2012) છે.

વસંત ચંદુલાલ  શેઠ