ઉમ્મીદ કિઝિલબાશખાન : ફારસી-ઉર્દૂના કવિ. મિર્ઝા મોહંમદ રઝા નામ. ઉમ્મીદ તખલ્લુસ અને કિઝિલબાશખાન ખિતાબ. તુર્કી ભાષામાં કિઝિલ એટલે લાલ, બાશ એટલે માથું. લાલ માથાવાળા. મૉંગોલ સિપાઈઓ લાલ રંગની ટોપી પહેરતા. ઈરાની લશ્કરમાં સર્વોત્તમ લડવૈયા તરીકે તેમની ખ્યાતિ હતી.

ઉમ્મીદ કિઝિલબાશખાન તેમના વંશજ હતા. તે ઈરાનના પ્રખ્યાત શહેર હમદાનના મૂળ વતની હતા. મુઘલ બાદશાહ બહાદુરશાહ પહેલાના સમયમાં તે ભારત આવેલા ને બહાદુરશાહની તહેનાતમાં રહેલા. તે એકહજારી મનસબ ધરાવતા હતા. તેમનો ફારસી કાવ્યસંગ્રહ લંડનની ઇન્ડિયા ઑફિસ લાઇબ્રેરીમાં છે. તે સંગીતવિદ્યામાં પણ નિપુણ હતા. ઉર્દૂ રેખ્તામાં પણ તે શેર રચતા હતા.

ઝુબેર કુરેશી