અબૂ સઈદ અબિલ ખૈર (જ. 7 ડિસે. 967, મૈહના, ખોરાસાન; અ. 12 જાન્યુ. 1049) : ઈરાનના મહાન સૂફી અને રુબાઈ કવિ. મૂળ નામ ફઝલુલ્લાહ. અબૂ સઈદે અતિશય ભક્તિભાવ અને કઠોર સંયમમાં ચાલીસ વર્ષ પસાર કર્યાં હતાં. પછી દરિદ્ર-સેવામાં તલ્લીન થઈ ગયેલા. તેમણે ઘણી રુબાઈઓ રચેલી એમ માનવામાં આવે છે. તેમના જ્યેષ્ઠ પુત્ર અબૂ તાહિર સઈદે સેવાધર્મ ચાલુ રાખ્યો હતો. અબૂ સઈદની રુબાઈઓમાં સૂફીવાદ તથા દિવ્યપ્રેમનું નિરૂપણ થયેલું છે.

મહેમૂદહુસેન મોહમદહુસેન શેખ