અબુલ મહાસિન (જ. 1531-32, મોરૉક્કો; અ. 14 ઑગસ્ટ 1604, મોરૉક્કો) : મોરૉક્કોના ધર્મશાસ્ત્રી અને પ્રખ્યાત સૂફી શેખ. મૂળ નામ યૂસુફ બિન મુહમ્મદ બિન યૂસુફ અલફાસી, પણ અબુલ મહાસિનના નામે સુવિખ્યાત. સાક્ષર કુટુંબ ‘ફાસીય્યૂન’ના વડીલ. તેમના વડીલ ઈ.સ. 1475માં સ્પેનનું મલાગા શહેર છોડી મોરૉક્કોમાં વસવા ગયા હતા. ત્યાં ‘અલ્ કસ્રુલકબીર’માં અબુલ મહાસિનનો જન્મ થયો હતો. તેમણે શાસ્ત્રજ્ઞાન તેમજ પરહેજગારીમાં અસાધારણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. તેમના પુત્ર મુહમ્મદ અલ્ અરબી અલ્ફાસીએ ‘મિરાતિલ મહાસિન’ નામનો ગ્રંથ લખ્યો છે.

મહેમૂદહુસેન મોહમદહુસેન શેખ